Alle dyr skal ha det godt!

Lucas organisasjonen ble stiftet 21.05.2016 og har allerede hjulpet over 1200 dyr i nød.

Kan ikke adoptere? Bli fosterhjem!

Vi trenger til enhver tid fosterhjem til dyrene våre! På senteret vårt har vi voksne katter og kattunger,

og det er oftest de voksne kattene vi har det største behovet for fosterhjem.

Vi ber om at du leser informasjonen på nettsiden for å få et innblikk i hva som kreves av deg som fosterhjem,

og ikke minst hva du “får” i gjengjeld av dyret du bidrar til å redde.

Om Lucas Organisasjonen

Lucas organisasjonen ble stiftet 21.05.2016 og har allerede hjulpet over 1000 dyr i nød. Med eget senter på Øksnevad og ca 50 frivillige bruker vi flere timer daglig på stell av dyra. I tillegg til dyra på senteret har vi flere fosterhjem. All drift er frivillig og derfor trengs det midler for å kunne hjelpe dyr i nød.

Et av hovedmålene til Lucas er å bidra til å minimere bestanden av hjemløse katter i Stavanger og omegn. Dette ønsker vi å gjøre noe med, siden katter ikke er en naturlig del av den norske faunaen. Mottoet vårt er at ”alle dyr skal ha det godt” og hjemløse katter lider ganske ofte da de ikke får tilsyn av veterinær eller pleie og stell om de skulle skade seg, bli syke, plaget med lus og andre parasitter som sprer seg.

Alle inntektene går til drift av vårt senter❤️

Lucas nettauksjon

Takk for din hjelp!