Hva gjør jeg hvis jeg tror jeg har funnet et hjemløst dyr?

 • Det viktigste er å ta bilder av dyret for så å legge det ut på eventuelle facbooksider og eventuelt henge opp plakater i området hvor dyret er funnet.
 • Om ingen melder seg kan det være en idè å få enten en som selv har chip-leser til å komme å sjekke om dyret er chippet, eller å ta det med til veterinær for å sjekke chip.
 • Om dyret verken har chip eller tatovering som indikerer at dyret har eier, og ingen melder seg som eier kan man begynne å tenke på å finne et sted å levere dyret.
 • Du kan kontakte organisasjoner i området, men du kan også selv legge ut annonse på finn.no «torget» (dette er gratis), på facebooksider og andre steder på nett at du har et dyr som trenger hjem. Forhåpentligvis melder noen om at de har plass på et senter eller et nytt permanent hjem, eventuelt fosterhjem.
 • Om ingen melder seg og du selv ikke har mulighet til å ta vare på dyret kan den beste løsningen være avlivning. Dette skal utføres av en veterinær og kostnadene vil sannsynligvis dekkes av mattilsynet.
 • Det er viktig at dyret får en helsesjekk. Her ser man etter tegn på lus, øyebetennelse, øremidd og andre sykdommer/ skadetegn. Dette kan variere veldig i pris, men en kan poste en enkel kronerulling på facebook og/eller eventuelt høre med organisasjoner om de vil hjelpe deg økonomisk.

Jeg har funnet et skadet dyr, hva gjør jeg?

 • Alle borgere i landet har etter Dyrevelferdslovens §4 hjelpeplikt når de finner dyr som lider. Kommer du over et sykt eller skadet dyr, skal du hjelpe det så langt du kan. I tillegg skal du melde fra til eier, alternativt veterinær eller politiet dersom eieren ikke er kjent. Om en sykdom eller skade er av et slikt omfang at dyret må avlives av dyrevelferdsmessige årsaker uten at eier er kjent, så skal mattilsynet dekke utgiftene til dette.

Trafikkskadde dyr

 • Skader du eller kommer over et skadet viltdyr, skal viltnemda kontaktes. Kommer du over et mer typisk husdyr som hund eller katt skal dyrlege kontaktes.
 • Katter, hunder og andre dyr blir påkjørt i trafikken. Ihht. vegtrafikkloven har sjåføren et spesielt ansvar for å sjekke omfanget av skadene og yte den hjelp som er nødvendig. 
 • Kontakt dyrlege for å få vurdert skadene. I mange tilfeller vil katten bli avlivet på grunn av omfattende skader, men de slipper å lide lengre enn nødvendig.
 • Meld fra til oss i Lucas organisasjonen så kan vi bistå med etterlysning av eier. Utover det kan vi ikke gjøre så mye mer enn deg med den skadede katten, da vi er en frivillig organisasjon uten medisinsk kompetanse.
 • Ta gjerne et bilde på mobilen. Ikke for at det skal deles med hele verden, men det kan komme til nytte i oppsporing og avklaring av eier. F.eks. Hvis noen savner en katt, så kan et lite kjennetegn på et bilde være akkurat det de trenger for å avkrefte eller bekrefte at det er deres katt.
 • Sjekk etter id-chip. Chip leses av på en chip i nakken, fortrinnsvis hos dyrlege, eller etterlys noen med chipleser på facebook. 
 • Ta vare på katten. En skadet katt er naturligvis en redd katt, og redde og skadde katter gjemmer seg. Hvis dette skjer kan de komme til å lide en grusom død om de ikke blir tatt vare på.
 • Vi har hjulpet katter som omtrent har trukket sitt siste pust i fanget vårt, på vei til dyrlege. Da har de i alle fall ikke dødd alene.
 • Den generelle hjelpeplikten (jfr. dyrevelferdsloven) gjelder også dem som tilfeldigvis kommer over et påkjørt og allerede dødt dyr. Dersom dyret er dødt, og du finner det i vegkanten, skal levningene håndteres ihht. avfallsbestemmelser.

Hva er adopsjonsprisene hos dere?

 • Hankatt:1400 kr inkl mva, hunkatt 1500 inkl mva. Ta kontakt HER for å høre mer om dette.

Hva dekker adopsjonsprisen?

 • Første vaksine (nr 2. tas 3-4 uker etter 1 vaksine er satt)
 • Sterilisering av hunkatter og kastrering av hankatter.
 • Andre utgifter dyret har påkostet Lucas organisasjonen mens det har vært under våres tilsyn.
  • Mat
  • Veterinær hjelp
  • Medisiner
  • annet

Tar dere inn hunder?

 • Vi kan hjelpe til å skaffe fosterhjem, eventuelt finne omplasseringshjem,
  men vi tar ikke inn hunder på senteret

Hva kreves av meg for å bli fosterhjem?

 • Du kan lese mer om fosterhjem HER

Trenger dere flere frivillige?

 • Vi trenger alltid flere frivillige og tar gjerne imot søknader

SØK HER