Vi trenger til enhver tid fosterhjem til dyrene våre! På senteret vårt har vi voksne katter og kattunger, og det er oftest de voksne kattene vi har det største behovet for fosterhjem. Vi ber om at du leser informasjonen nedenfor for å få et innblikk i hva som kreves av deg som fosterhjem, og ikke minst hva du “får” i gjengjeld av dyret du bidrar til å redde.

Det er viktig for oss at:

🐾   Du har hjerterom, husrom og ikke minst tid til å gi en ny framtid til en katt som kanskje ikke har fått den beste starten i livet. En katt som har levd et liv i hjemløshet viser ofte en takknemlighet større enn det man kan tenke seg.

🐾   Du er villig til å bruke den tiden og tålmodigheten en katt trenger! Mange katter er utrygge på mennesker etter å ha gått hjemløse og trenger sosialisering – dette er en prosess som tar uker og måneder, og som i de fleste tilfeller gjøres best i et fosterhjem.

🐾   Som fosterhjem må man være forberedt på at man kanskje ikke får en gjennomsnittskatt. Vårt hovedmål er å redde hjemløse dyr, og dette er i all hovedsak katter som har gått ute over lengre tid ettersom det er det største problemet i Stavanger.

🐾   Du må gi beskjed i god tid i forkant dersom du ikke lenger kan ha katten. Det holder dessverre for eksempel ikke å si etter et par dager at “jeg har ikke mulighet for å ha katten lengre”. I de fleste tilfeller trenger vi fosterhjem der katten kan være i dager, kanskje måneder eller avtalt tidsperiode. Vi har altfor få fosterhjem og det er derfor ikke enkelt å flytte en katt på dagen.

🐾   Det er viktig med god hygiene når man har en eller flere katter i hus. Dokassen må rengjøres daglig, vaskes ved behov, vannskåler byttes jevnlig, vannet skiftes ut daglig og mat fylles på og vaskes ved behov.

🐾   Katten må være inne! Ettersom det er et midlertidig hjem skal ikke katten ut. Det er derfor viktig at dere sikrer hjemmet og tar de forhåndsregler som trengs for at katten ikke kan komme seg ut.

🐾   Fosterhjemmet må være villig til å ta imot potensielle nye familier til å hilse på pus i fosterhjem. Vi formidler kun kontakt til personer som har vært hos oss og blitt godkjent for adopsjon.

🐾   Fosterhjemmene skal følge våre retningslinjer og instrukser for mat til katten.

🐾   Fosterhjemmet må følge opp med medisinering som er nødvendig for at katten skal bli frisk ved sykdom. Alle undersøkelser og behandling gjøres gjennom vår veterinær og etter avtale.

🐾   En katt skal ikke reise fra fosterhjemmet før dette er avtalt med kontaktpersonen som har hatt samtalen med det nye hjemmet. Fosterhjemmet skal ikke stå ansvarlig for en eventuell omplassering, dette gjøres av Lucas org.

🐾   Fosterhjem dekker selv mat og sand til katten, Lucas org vil dekke eventuelle veterinærutgifter.

Litt info om arbeidet som gjøres med kattene:

🐾   Alle katter som tas inn til Lucas organisasjonen får en helsesjekk.

🐾   Vi jobber aktivt med å forsøke å få gode hjem til alle katter som er på hjelpesenteret og i våre fosterhjem. Hos oss skilles det ikke mellom sosiale og redde dyr – alle har rett på en god framtid (om det er forsvarlig). Vi vil gjøre alt i vår makt for å sosialisere disse dyrene og å skaffe kjærlige hjem.

🐾   Dersom et potensielt nytt hjem ønsker å hilse på en katt i fosterhjem, tar vi kontakt med fosterhjemmet, avtaler møte o.l. Det avtales da nærmere når det passer for begge parter at de kan hilse på. Noen ganger blir det samme kvelden, andre ganger noen dager senere. Den potensielle nye eieren får en kontaktperson i Lucas org. som han/hun kan kontakte ved spørsmål, og hvis de ønsker å adoptere katten de besøker.

🐾   Det skal skrives kontrakt både mellom fosterhjem og Lucas org og ved eventuell omplassering av en katt.

Kontakt oss