Skader du eller kommer over et skadet viltdyr, skal viltnemda kontaktes. Kommer du over et mer typisk husdyr som hund eller katt skal dyrlege kontaktes.
Katter, hunder og andre dyr blir påkjørt i trafikken. Ihht. vegtrafikkloven har sjåføren et spesielt ansvar for å sjekke omfanget av skadene og yte den hjelp som er nødvendig.
Kontakt dyrlege for å få vurdert skadene. I mange tilfeller vil katten bli avlivet på grunn av omfattende skader, men de slipper å lide lengre enn nødvendig
Ta gjerne et bilde på mobilen. Ikke for at det skal deles med hele verden, men det kan komme til nytte i oppsporing og avklaring av eier. F.eks. Hvis noen savner en katt, så kan et lite kjennetegn på et bilde være akkurat det de trenger for å avkrefte eller bekrefte at det er deres katt.
Sjekk etter id-chip. Chip leses av på en chip i nakken, fortrinnsvis hos dyrlege, eller etterlys noen med chipleser på facebook.
Ta vare på katten. En skadet katt er naturligvis en redd katt, og redde og skadde katter gjemmer seg. Hvis dette skjer kan de komme til å lide en grusom død om de ikke blir tatt vare på.
Vi har hjulpet katter som omtrent har trukket sitt siste pust i fanget vårt, på vei til dyrlege. Da har de i alle fall ikke dødd alene.
Den generelle hjelpeplikten (jfr. dyrevelferdsloven) gjelder også dem som tilfeldigvis kommer over et påkjørt og allerede dødt dyr. Dersom dyret er dødt, og du finner det i vegkanten, skal levningene håndteres ihht. avfallsbestemmelser.